Vyhledávání Pobočky 0 AAA AUTO Přihlásit se
Garáž

Parkujte auta do Garáže, kde je mezi sebou můžete porovnávat, nebo si vytvořte auto snů a my Vám ho najdeme. Více informací o voze

WhatsApp
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
Momentálně je online 60 odborníků
Momentálně je online 0 odborníků Volejte denně 8:00 - 21:00 Zavolejte mi
E-SHOP
Zavřít

Kupte svůj nový vůz,
rychle a jednoduše
ONLINE


 • Doprava zdarma
  pravidelně dezinfikujeme
 • 14 dní na vrácení vozu
  Pohodlně a bezpečně, jasný původ i historie vozu
Nabídka vozů

Whistleblowing (ochrana oznamovatelů)

Naše společnost zřídila vnitřní oznamovací systém a přijímá oznámení dle zákona č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů. Níže najdete všechny oznamovací kanály spolu s popisem, jak oznámení podat a sledovat. S přijatým oznámením se může seznámit pouze příslušná osoba. Veškeré poskytnuté informace jsou proto v naprostém bezpečí.

Příslušné osoby:
Lenka Zajíčková
E-mail: lenka.zajickova@auresholdings.eu

Martina Kahulová
E-mail: martina.kahulova@auresholdings.eu

!!Tyto kontaktní údaje neslouží k přijímání oznámení. Oznámení lze podat způsoby uvedenými níže.!!


Možnosti podání oznámení
V souladu se Zákonem umožňujeme podat oznámení písemně, ústně nebo osobně.


 1. Písemně

  Prostřednictvím oznamovacího formuláře na adrese https://www.nntb.cz/c/1jn0mdj3. Oznámení lze sledovat na https://www.nntb.cz/c/1jn0mdj3 v sekci Zkontrolovat oznámení, po zadání unikátního klíče, který získáte po odeslání oznámení.

 2. Ústně

  V oznamovacím formuláři můžete nahrát hlasový záznam. Také touto formou učiněné oznámení lze sledovat na https://www.nntb.cz/c/1jn0mdj3 v sekci Zkontrolovat oznámení, po zadání unikátního klíče, který získáte po odeslání oznámení.

 3. Osobně

  Příslušné osobě do 14 dnů po domluvě na výše uvedených kontaktech. Příslušná osoba o takovém oznámení vyhotoví protokol.

  Co je považováno za oznámení dle Zákona?

  Pokud upozorníte na jednání, které:

  1. má znaky trestného činu,
  2. má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000 Kč,
  3. porušuje zákon o ochraně oznamovatelů, nebo
  4. porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblastech stanovených Zákonem (např. finanční služby, daně z příjmů právnických osob, ochrana spotřebitele, ochrana životního prostředí aj.).

  Ochrana osobních údajů
  Příslušná osoba je povinna vést v elektronické podobě evidenci údajů o přijatých oznámeních a uchovávat oznámení podané prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a dokumenty související s oznámením po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení. Do evidence a k dokumentům souvisejícím s oznámením a k uchovávaným oznámením má přístup v případě oznámení podaných prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému pouze příslušná osoba.

  Externí oznamovací kanál
  Oznámení můžete podat také prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti. Více informací včetně oznamovacího formuláře naleznete na adrese: https://oznamovatel.justice.cz/.

  Vyloučení
  Povinný subjekt vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona o ochraně oznamovatelů.