/build/desktop/images/icons/close.svg Zrušit
Vyhledávání Pobočky 0 AAA AUTO Přihlásit se
Garáž

Parkujte auta do Garáže, kde je mezi sebou můžete porovnávat, nebo si vytvořte auto snů a my Vám ho najdeme. Více informací o voze

WhatsApp
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
Momentálně je online 60 odborníků
Momentálně je online 0 odborníků Volejte denně 8:00 - 21:00 Zavolejte mi
Google  hodnocení    4,5
Zavřít Nejlépe hodnocený
prodejce ojetých vozů
v České republice.

S průměrným hodnocením zákazníků všech našich poboček 4,5 hvězdičky.

Trestnost přetáčení tachometrů

Návrh znění skutkové podstaty trestného činu „Neoprávněný zásah do měřicího zařízení“ – zavedení trestnosti přetáčení tachometru

Od 1. října 2018 je v platnosti novela zákona 56/2001 Sb., která pod pokutou 500 000 korun zakazuje manipulaci s tachometrem. Jedná se o důležitý krok v oblasti prevence, nicméně stát by mohl přijmout ještě účinnější opatření, a to definování manipulace s počtem najetých kilometrů jako samostatného trestného činu.

Následující návrh nového paragrafu trestního zákoníku vznikl ve spolupráci se Sdružením na ochranu vlastníků automobilů – SOVA a po konzultaci s legislativními právníky jako reakce na neustále se zvyšující počet automobilů s přetočenými tachometry na českém trhu ojetin. Společnost AURES Holdings a.s. věří, že tento návrh přispěje k probíhající diskuzi o zpřísnění postihů za tento podvod. Návrh vychází mimo jiné i z německé a belgické právní úpravy.

Text návrhu:

 1. Kdo sebe nebo jiného obohatí tím, že
  • a) zásahem do zařízení, kterým je vybaveno motorové vozidlo k měření počtu ujetých kilometrů ovlivní výsledek měření působením na zařízení nebo na průběh měření,
  • b) přeruší nebo naruší funkci omezovače rychlosti, kterým je motorové vozidlo vybaveno, působením na toto zařízení nebo
  • c) připravuje trestný čin dle předchozích odstavců, při kterém vyrábí nebo nechá si vyrobit nebo jinak si opatří nebo sám či prostřednictvím jiné osoby distribuuje počítačový software umožňující spáchání trestného činu dle předchozích odstavců, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.
 2. Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 a byl-li za takový čin v posledních třech letech odsouzen nebo potrestán.
 3. Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 větší škodu.
 4. Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
  • a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,
  • b) spáchá-li takový čin jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost hájit zájmy poškozeného,
  • c) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu, za živelní pohromy nebo jiné události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek nebo
  • d) způsobí-li takovým činem značnou škodu.
 5. Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu.
 6. Příprava je trestná.
Poznámka

Výše uvedený návrh skutkové podstaty vychází ze stávající právní úpravy trestného činu podvod § 209.